Domeinnaam controleren?
Waarom Site2Host?
 1. Correcte en goede service
 2. Lage prijzen voor kwaliteit
 3. Betrouwbare en stabiele hosting
 4. Snelle servers in klasse A datacenter

Onze referenties
Slideshow image
Site2Host Privacy verklaring

Site2Host is een onderdeel van Imediar bvba.

Imediar bvba heeft met de website van Site2Host tot doel om iedere bezoeker te informeren over de diensten en producten dewelke door Imediar bvba worden aangeleverd.

Onderstaande regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Site2Host website waaraan iedere bezoeker gebonden is. Imediar bvba heeft de vrijheid en het recht om onderdstaande regels en voorwaarden op ieder moment aan te vullen of te wijzigen. Iedere bezoeker van de Site2Host website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig de regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
 1. Toegang tot en aanpassing van de website
  Alle informatie op de Site2Host website onder de vorm van tekst, bestanden, beelden als eender welke andere vorm wordt door Imediar bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

  Iedere bezoeker heeft het recht om kennis te nemen van de inhoud van de website doch behoudt Imediar bvba het recht om op ieder tijdstip, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de inhoud van de Site2Host website aan te vullen, te verwijderen of aan te wijzigen.

  De bezoeker of gebruiker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat de verstrekte private informatie via contactformulieren of bestelformulieren eigendom wordt van Imediar bvba en dat deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze verstrekte private informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Imediar bvba.
 2. Aansprakelijkheid tot de weergegeven informatie
  De verstrekte informatie door Imediar bvba op de Site2Host website onder diverse vormen zoals teksten, documenten, beelden, databanken of andere, geeft geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciŽle of particuliere doeleinden. Imediar bvba is hiermee op geen enkel moment aansprakelijk betreffende het gebruik, noch betreffende de uitvoering.
 3. Vermelde links
  De bezoeker is vrij om alle eventuele vermelde links die als doel hebben om de bezoeker nog meer te informeren over bepaalde onderwerpen vrij aan te wenden. Enige schade veroorzaakt tot het aanwenden van de opgegeven links valt buiten elke aansprakelijkheid van Imediar bvba.
 4. Bescherming van intellectuele rechten
  Zowel het logo van Site2Host als het logo en de bedrijfnaam van Imediar bvba behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Imediar bvba.

  Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website Site2Host van Imediar bvba, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Imediar bvba in kennis te stellen, welke als dan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te vermijden.
 5. Privacy verklaring
  Imediar bvba respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op de Site2Host website, en op die van hun klanten. Onze website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven. Alle informatie die wij van en over u verzamelen bij uw informatie aanvraag of bestelling zullen alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen Imediar bvba en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor onze sales en support medewerkers om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor sales en/of support.

  Site2Host zal geen gegevens, persoonlijke namen of domeinnamen, vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met klanten van Site2Host. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens de reglementen wordt gehandeld zoals die zijn opgesteld door Imediar bvba.

  Imediar bvba eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.